logo

contact-banner-left

  • prod-thit_bo_uc.png_product_product_product_product_product
  • prod-thit_bo_uc.png_product_product_product_product_product
  • prod-thit_bo_uc.png_product_product_product_product_product
  • prod-thit_bo_uc.png_product_product_product_product_product
  • prod-thit_bo_uc.png_product_product_product_product_product
Thông tin chi tiết

Bò Úc dưới 18 tháng tuổi được phân ra nhiều phần, Tenderloin, Ripeye, Surloin và được hút chân không theo các size để thuận tiện cho phần chế biến, đảm bảo thẩm mỹ và chất lượng của thịt. Nếu muốn chia thêm thành từng phần nhỏ cho các bửa thì khúc thịt nên được cắt khi đang còn độ cứng và gói phần còn lại trong giấy bạc bảo quản chất lượng và để vào trong tủ freezer (-18oC).